Laikā, kad apkārt viss ir neskaidrs, vislabāk atgriezties pie sevis. Papildu ārējie stresori uzliek arī papildu izaicinājumus cilvēku starpā. Tādēļ šobrīd vissvarīgākais ir stiprināt saites un būvēt jaunus tiltus. Pandēmija pāries tāpat, kā pāriet jebkas pēdējos pārsimt miljonus gadu. Mums jādomā pāri šīm īsā laika robežām, lai tad, kad būsim atpakaļ normālijās, neizrādītos, ka nevis vīruss padarījis mūsu dzīvi sarežģītu, bet gan mūsu pašu stresā pieņemtie lēmumi.

Tāpēc aicinām ar jaunradīto dziesmu “Sidrabiņa lietiņš lija” sagaidīt Saulgriežus pēc pareizā kalendāra – tad, kad tie patiesi notiek; ar rituāliem, kuri iekodēti mūsu ģenētiskajā materiālā gadu tūkstošiem. Par spīti ierobežojumiem, mēs tik un tā dzīvojam labāk, nekā jebkura cita paaudze pirms mums. Ir laiks cīnīties, bet arī laiks apstāties un sakopot spēkus. Mūsu senči aizveduši mūs līdz šim brīdim. Svinēsim, kā mūsu senči svinēja, un lai viņu spēks, kas rit mūsu asinīs, atmostas šajos Saulgriežos!

"Rituāls ir cilvēka darbību kopums, kas tiek izpildīts ar simbolisku nozīmi. Senajiem latviešiem rituālu bija neskaitāmi daudz, taču kas ir rituāls mūsdienās? Vai arī 21. gadsimtā spējam pārvērst darbību kopumu simboliskā nozīmē? Mūsuprāt, tas iespējams caur mūziku, kura katrā ievibrē vienojošo stīgu, kuras dēļ spējam sanākt kopā, savienot savus spēkus rituālā, lai no tā izietu kā labāki, gaišāki cilvēki,” par videoklipa ideju teic režisore Anna Klišāne.