1. jūnijā kā papildu atbalsta mehānismu ārkārtas situācijas laikā, Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienība (LaIPA) izsludina stipendiju konkursu mūzikas jaunrades veicināšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu darbību, piešķirot finansējumu jaunu mūzikas ierakstu radīšanai.

Stipendija konkursa veidā tiek piešķirta mūzikas ieraksta radīšanas izmaksu segšanai līdz 500 EUR apmērā. Konkursa pieteikumi tiek pieņemti līdz 30. jūnijam par aktivitātēm, kuras ir jārealizē līdz 2020. gada 31. oktobrim. LaIPA stipendiju konkursa mērķis ir kopumā atbalstīt 50 jaunu ierakstu radīšanas izmaksas. Stipendija tiks piešķirta individuālam izpildītājam vai mūzikas ierakstu producentam konkrēta darba īstenošanai.

LaIPA padomei adresēts, datēts un parakstīts pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā (sūtot uz e-pastu laipa@laipa.org). Pieteikumā iekļaujams iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. Konkursa pieteikumi tiek pieņemti līdz 30. jūnijam.

Plašāku informācija par konkursu un pieteikuma detaļām meklē LaIPA mājaslapā:

http://www.laipa.org/lat/jaunumi/43302-laipa-izsludina-stipendiju-konkursu