Latvijas Universitātes vīru vokālais ansamblis “Dancis” un Jānis Moisejs izdod jaunu dziesmu - “Mātei”.  Dziesmas autors pats par dziesmu saka:

”Dziesma ”Mātei” ir veltījums visām mammām, vecmāmiņām, krustmātēm un dvēseles mammām, kas cilvēku balsta mūža gājumā. Īpašs ir tas, ka ar sev tuviem cilvēkiem rodas ciešas emocionālas sasaistes – mīļākā mammas bērnībā dungotā dziesma, kāds garšīgs vecmāmiņas deserts, kāds īpašs sabužināšanas vai uzmundrināšanas veids, kāda sirdi sildoša vieta, īpaša lieta , kas atgādina kādu saviļņojošu notikumu vai smarža, kas uzreiz atgriež patīkamās atmiņas. Par to arī ir dziesma. Mūžam krājoties kā dzintara krellēm un vējiem gadus pūšot pāri kā mākoņus, - vietas un lietas kļūst aizvien pilnākas un atmiņu bagātas. Un labākais no tā ir fakts, ka šīs atmiņas un sajūtas mums neviens nevar atņemt, arī tad, ja mīļā cilvēka nav vairs līdzās. Dziesma rosina skaisto asociāciju pamanīšanu un krāšanu ik dienas.”

Singla mūzikas un vārdu autors ir dziedātājs Jānis Moisejs, dziesma ieskaņota kopā ar Latvijas Universitātes vīru ansambli “Dancis”. Skaņdarbs radīts sadarbībā ar Gintu Stankeviču, kur īpašu plašumu un krāsainību dziesmai piešķir pūtējorķesta enerģiskais skanējums un marša rima rosinātā pacilātība.

 
“Danča” vēsture ir aizraujoša. 1989. gada pavasarī LU deju ansambļa „DANCIS” dalībnieces Guntas Škapares diplomdarba koncertam Filharmonijā pievienojās speciāli izveidota vokālā grupa Sarmītes Ančānes vadībā - „DANCIS”. Tā kļuva par deju ansambļa pavadošo grupu, ar kuru kopā turpmākajos 10 gados tika koncertēts Latvijā un ārzemēs - Igaunijā un Lietuvā, Francijā, Vācijā, Šveicē, Slovākijā un Austrijā. No 1997. gada „DANČA” vokālā grupa darbojās jau kā patstāvīgs koncertējošs muzikālais kolektīvs – vīru vokālais ansamblis, kurš republikas vokālo ansambļu konkursos vairākkārt ieguvis godalgotas vietas, bieži uzstājas labdarības koncertos, kā arī koncertos ārzemēs.

Vīru vokālajam ansamblim "Dancis" ir ļoti plašs koncertrepertuārs – tas aptver tautas dziesmas, gregoriāņu dziedājumus, skaistākos klasiskās mūzikas vokālos skaņdarbus (piemēram, Š. Guno un Fr. Šūberta "Ave Maria"), ārzemju mūsdienu komponistu skaņdarbus (Dž. Dasēna "Elizejas lauki", E. Capua "O sole mio"), latviešu vecmeistaru kompozīcijas (E. Dārziņa "Nāc man līdz", A. Jurjāna "Lūk, roze zied"), arī Raimonda Paula skaistākās melodijas ("Mežrozīte", "Cielaviņa") un J. Lūsēna dziesmas no teātra izrādēm ("Mīlas nakts", "Taurenis" u.c.).

Sadarbībā ar Jāni Moiseju, tapusi sirsnīga, gaiša, pacilājoša dziesma “Mātei” ar dziedātāja mūziku un vārdiem, kas ir raksturīga mākslinieka dvēseliskajam un trāpīgu metaforu bagātajam estrādes mūzikas žanram. Tāpat dziesma tiks iekļauta gaidāmajā trešajā Jāņa Moiseja studijas albumā - “Laime kabatā”.