Tautā iemīļotā, izcilā dzejniece, dramaturģe un prozaiķe Māra Zālīte šogad svin jubileju. Kā dzimšanas dienas dāvana tapis vērienīgs jubilejas koncerts PAŠI SKAISTĀKIE VĀRDI, kurā izskanēja dažādu žanru dziesmas ar Māras Zālītes dzeju. Koncertā  piedalījās Ance Krauze, Zigfrīds Muktupāvels, Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš, Anmary, Andris Ērglis, Antra Stafecka, Jānis Strazdiņš, koris MASKA diriģenta Jāņa Ozola vadībā, Kristapa Krievkalna instrumentālā grupa  un citi.

“Esmu bezgala pateicīga komponistiem, kas devuši manām dzejas rindām vēl vienu garu un laimīgu dzīvi - Jānim Lūsēnam, Imantam Kalniņam, Zigmaram Liepiņam, Mārtiņam Braunam, Raimondam Paulam, Kārlim Lācim, Uldim Stabulniekam, Uldim Marhilēvičam. Visiem nosauktajiem un  visiem nenosauktajiem.

Pateicos dziesmu izpildītājiem – dziedātājiem, aktieriem, koriem un koristiem. Muzikantiem – solistiem un orķestrantiem. Lauku kapelām un Dziesmusvētku lielajam korim. Visiem, kas dzied līdz, un pat zina vārdus! Paldies! Paldies! Mēs dziedāsim šodien un rīt!”, prieku pauž jubilāre.

Māras Zālītes dzeja devusi dvēseli un ilgmūžību daudzām populārām dziesmām (“Tik un tā”, “Virs galvas mūžīgs Piena ceļš”, “Komunālais blūzs”, ”Paši skaistākie vārdi”, “Trīs lietas”, “Veltījums”, “Mežā”, “Nākamā pietura depo”, “Gāju ceļu dziedādama”, “Manā sirdī”, “Karsta, karsta rīta rasa” u.c.), kā arī dziesmām no teātra izrādēm “Meža gulbji”, “Kaupēn, mans mīļais”, “Lāčplēsis”, “Sfinksa”, “Tobago”, “Mistērija par sapni un mīlestību”, “Kā ābeļdārzs ir brīvība”, “Priekules Ikars”, “Putnu opera, “Indriķa hronika”, “Neglītais pīlēns” u.c.