Vēl tikai nedēļa atlikusi, lai izvēlētos savu aprīļa sirdsdziesmu! Sazinājāmies ar dzejnieku Guntaru Raču, kurš piepilda savas vēlēšanās - dzied un rušinās dārzā.