Latvijas Sirdsdziesmu jaunā sezona tuvojas un tāpēc krājam jaunās melodijas! Sazinājāmies ar Rikardionu, kurš sarakstījis dziesmu par savas dzīves notikumiem!