Latvijas Sirdsdziesmā rit pēdējais balsošanas mēnesis. Sazinājāmies ar Heinrihu Kalvīti un Elitu Strazdiņu, jo ir vairāki jaunumi.