Šajā reizē atcerējāmies un pieminējām mūsu Sirdsdziesmu kolēģi Gunti Skrastiņu. Kavējāmies atmiņās par kopīgi piedzīvotiem mirkļiem un izdziedātām dziesmām.