Latvijas Sirdsdziesmā pirmie septembra aptaujas starprezultāti un sazināšanās ar mūziķi Viktoru Tilčiku, kura dziesmu pūrā jauns veikums.