Latvijas Sirdsdziesmā pirmie decembra aptaujas starprezultāti! Sazinājāmies ar dziedātāju Agnesi Šīranti, jo tapusi dziesma svētku noskaņās.