Latvijas Sirdsdziesmā klausījāmies jaunākās maija aptaujas dziesmas un sazinājāmies ar dziesmu izpildītājiem Helviju Stnegrevicu un Laini Ligeri-Stengrevicu.