Latvijas Sirdsdziesmu pavasara starpfināls noslēdzies un zināmi visi Lielā Gada fināla dalībnieki. Sazinājāmies ar Ingu Upatnieci, kurai iznākusi jauna dziesma.