„Latviešiem pasaulē” šoreiz viesojāmies divās ziemeļu kaimiņvalstīs – Zviedrijā un Somijā, bet caur saulaino Itāliju devāmies uz eksotisko Namībiju un Zambiju karstajā Āfrikas kontinentā.

Gunta Enerūta (Eneroth) savulaik strādājusi gan Latvijas Radio, gan Latvijas Televīzijā, šobrīd aktīvi darbojas Zviedrijas latviešu apvienībā un ir “Latvijas Avīzes” korespondente Zviedrijā, turklāt savu žurnālistes aicinājumu realizē arī projektā „RaDi latvieši”. Kopā ar Guntu ielūkojāmies blogā, kurā publicēti viņas raksti par latviešu dzīvi Zviedrijā un stāsti par radošām personībām - tiem, kuri dara, kuri rada, kuri iedvesmo.

„Mēs zinām pārsteidzoši maz viens par otru, lai arī runājam vienā valodā un kopā svinam svētkus, bet ikdienā paskrienam viens otram garām, neuzzinot, neieraugot, nenovērtējot,” tā Gunta Enerūta raksta „RaDi latvieši” pieteikumā.

Tikmēr kāda cita radoša personība, Latvijas vēstniecības Somijā Kultūras un diasporas projektu koordinatore, arī žurnāliste un rakstniece Maira Dobele par savu misiju uzskata latviešu literatūras popularizēšanu. Jau vairākus gadus vēstniecība sadarbojas ar Pasilas bibliotēku, kuras Daudzvalodu nodaļā atrodas apmēram 23 tūkstoši grāmatu 80 valodās. Ik gadu tās krājums tiek papildināts ar vairākiem desmitiem grāmatu latviešu valodā. Priekšlikumus par jaunu grāmatu iegādi izstrādā kultūras jomās strādājošie un Somijā dzīvojošie latvieši, un šogad bibliotēkas plauktos nonākuši tādi bestselleri kā Ingas Ābeles “Klūgu mūks”, Silvijas Brices “Baigās piezīmes”, Zanes Daudziņas “Dienasgrāmata”.

Savukārt ārvalstīs darbojošos Latvijas izcelsmes uzņēmēju, nozares profesionāļu un zinātnieku kustība #esiLV  uzsākusi Latvijas un Āfrikas valstu sadarbības projektu, kura ietvaros Namībijā un Zambijā jau norisinājušās pirmās uzņēmējdarbības apmācības treniņnometnes un tematiskie semināri. „Latviešiem pasaulē” sazinājāmies ar vienu no projekta iniciatorēm un tā virsvadītāju, Dž. Kabota Universitātes (Roma) profesori Ievu Jākobsoni-Bellomi, kura atzīst, ka Latvijai šī ir lieliska iespēja pozicionēt sevi kā modernu zināšanu eksporta valsti, visdažādākajos līmeņos un jomās veidojot sadarbības tīklus šajā Latvijai līdz šim mazizzinātajā pasaules daļā.