„Latviešiem pasaulē” šoreiz devās uz Vācijas ostas pilsētu Hamburgu un Amerikas debesskrāpju meku Čikāgu. Hamburgas iemītnieku skaits ir gandrīz vienāds ar Latvijas iedzīvotāju skaitu, bet Čikāga var sevi godāt par 10 miljonu pilsētu. Starp visiem šiem daudzajiem miljoniem meklēsim darbīgos un radošos mūsējos.

Čikāgas latviešu skola sevi lepni dēvē nevis par „skoliņu”, bet visai nopietni - par „skolu”. Tā nes dainu tēva Krišjāņa Barona vārdu, skolai ir vairāk nekā 70 gadu sena vēsture, sava bibliotēka ar vairāk nekā 10 tūkstoš grāmatām, un ik gadu tajā zinības apgūst ap 100 mazo latviešu. Daudzo tradīciju vidū ir arī ikgadējā, savulaik Kārļa Ulmaņa iedibinātās Draudzīgā aicinājuma dienas atzīmēšana janvārī. Šogad tā tiks svinēta ar krāšņu Tautastērpu skati. Tāpēc visi - lieli un mazi, vecāki un vecvecāki tiek aicināti uzvilkt savu tautastērpu, lai ar to varētu greznoties Draudzīgā aicinājuma tautastērpu skatē. Tautastērpus varēs ne tikai aplūkot, bet arī klausīties  tautastērpu stāstos. Lai plašāk uzzinātu par iecerēto notikumu,

„Latviešiem pasaulē” sazinājās ar Krišjāņa Barona Latviešu skolas Čikāgā skolotāju Kristu Laukmani.

Ja jau uzvilkts tautastērps, tad pieklājas arī uzdancot. Tādēļ atpakaļceļā uz Latviju iegriezīsimies Hamburgā, kur ceram satikt divas aizrautīgas dancotājas – Hamburgas Latviešu biedrības vadītāju Zani Valteri un Latvju danču kluba vadītāju Dinu Šreiberi. Jau kopš 2017. gada visi, kas vēlas izbaudīt dejas un kustību prieku, sanāk kopā reizi mēnesī, jo Latvju danči Hamburgā - tā ir kopā sanākšana, latviska izdancošanās, prieks, parunāšanās un laba oma. Dina nodemonstrējot  attiecīgo deju soļus un kustības, piemēram, plaukstu sasišanu, kājas pievilkšanu vai elkoņos griešanos  un tad - aiziet! Aicinām, arī visus  LR2 „Latviešiem pasaulē” klausītājus - „ Laižamies dejā!”.