Kanādas latviešu īpašā, kopā sanākšanas vieta - gleznainā Sidrabene septembra vidū 3 dienu garumā gatavojas vērienīgām 70 gadu jubilejas svinībām ar zaļumballi, retro nodarbībām, dievkalpojumu, sadziedāšanos un ugunskuru. Sākotnēji Sidrabene radusies kā  jauniešu vasaras nometne un pēc Otrā pasaules kara trimdas latviešu satikšanās vieta. Šobrīd īpašumu apsaimnieko Toronto Sv. Andreja draudze, un tas kalpo kā garīga un atpūtas vasaras māja tūkstošiem baznīcas locekļu ne vien no visas Ziemeļamerikas, bet pat no visas pasaules. „Latviešiem pasaulē” Sidrabeni palīdzēja iepazīt Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) Kanādas apgabala prāvests un Hamiltonas Kristus draudzes mācītājs Dāvis Kaņeps. Savulaik Sidrabenē viņš darbojies kā skolotājs, bet Hamiltonā pats dzied gan draudzes korī, gan vīru vokālajā ansamblī, kas ar savu muzicēšanu sveiks arī Sidrabenes jubilejas viesus.

Savukārt Parīzē (attēlā), kur pagaidām valda īsta vasaras svelme, pamazām jau noskaņojas rudens sezonai: Gluži kā Latvijā, arī tur tiks svinētas Dzejas dienas - pasākumā „Sirds uz perona”, kas norisināsies Monsurī parkā, uz tilta pie stacijas Cité Universitaire, tiks lasīta dzeja - gan latviešu, gan franču valodā. Dzejas tēma - spēka vārdi! Atsākas mācības latviešu skoliņā „Garā pupa”, arī Parīzes latviešu kora „Latve” mēģinājumi, bet visu vecumu dejotgribētājus priecēs jaunums - lielo Dziesmu un deju svētku iedvesmotas tautisko deju nodarbības! Parīzes latviešu aktualitātēs ielūkojāmies kopā ar Latviešu apvienības Francijā prezidenti Ilzi Tolpežņikovu.