Šoreiz, papildinot Raini, varēsim skandēt: „Daugav’s abas malas mūžam nesadalās” jo pat dažādos okeāna krastos ne tikai „viena mēle, viena dvēs`le”, bet arī viena deja – mūsu! Gaidot vasaras Dziesmu un deju svētkus  „Latviešiem pasaulē” sadancoja ar divām Tautas deju kopām - Čikāgas  „Mantiniekiem” (attēlā) un Stokholmas „Zibenīti”, un dejotprieku smelsies no „mantiniekiem” Kristas Laukmanes Schmidt un Jāņa Velkmes un „Zibenīša” vadītājas Ivetas Lāces.

"Mantinieki" radušies Latvijas simtgades iedvesmā, nesen nosvinējuši paši savu piecgadi un lepojas ar savu izvēlēto simbolu - saules zīmi. Viņu draugu vidū ir gan „piecītis” Armands Birkens, gan slavenās „Suitu sievas”. Šī gada ieskaņā, izstāstot savu tautastērpu stāstu un atbalstot Čikāgas Krišjāņa Barona Latviešu skolu, „Mantinieki” kopā ar saviem bērniem piedalījās krāšņajā tautastērpu skatē, bet maijā Latvijas neatkarības un Baltā galdauta svētkus svinēs ar ikgadējo pavasara koncertu, kur viņiem piepulcēsies Indianapoles Jautrais pāris, Čikāgas lietuviešu tautas deju kopa un Čikāgas Igauņu skolas bērni.

Savukārt Stokholmas „Zibenītim” drīz apritēs apaļi 10, un tas apliecina viņu moto ir: „Dejā ir spēks!”. „Zibenīša” gads ir sācies ar saviļņojošām emocijām, kopā ar TDK MiLaDeko, TDK Ziemeļblāzma, BDK Mazputniņš un dāņu tautas deju kopu “B og U dans Viborg”,  priecējot sevi un skatītājus sadraudzības koncertā "Deja zem ziemeļblāzmas" Dānijā. Bet šīs nedēļas nogalē dejotāji ikvienu aicina nodrošināties ar lustīgu noskaņojumu un ērtiem danču apaviem, lai piedalītos Pavasara Mārās Stokholmā, kur pavasari iedziedās Lotes no Stokholmas, izdejos TDK „Zibenītis” un lustīgos dančos visus izkustinās „Stokholmas Spēlmaņi”!