“Latviešiem pasaulē” viesojās pie radiošajiem latviešiem divās Eiropas kaimiņvalstīs - Vācijā un Austrijā.

Emocijās un nedēļu senās atmiņās par Vācijas radošo bērnu un jauniešu talantu konkursu "Rādi ko Māki" kavējās Laura Putāne. Viņa darbojas Latviešu kultūras biedrība SAIME, ir tautas deju kopa “Trejdeksnītis” vadītāja. “Trejdeksnītis “ par sevi saka:

”Dzīvojot Vācijā, tikai kopīgā lokā varam latviski skanēt kā trejdeksnī āķītis pie āķīša, plāksnīte pie plāksnītes.”

Laura ir fonda "Viegli" Imanta Ziedoņa balvas nominācijā "Kedas" - apbalvojuma tam, kurš aizrautīgi un radošā veidā darbojas latviskuma veicināšanā un latviskās kultūras tradīciju izpētē, laureāte.

Savukārt Latviešu biedrība Austrijā aicināja uz Latviešu garīgās mūzikas koncertu Vīnē, Romas katoļu baznīcā Pfarrkirche Breitensee. Koncertā uzstāsies mecosoprāns Helēna Sorokina un ērģelniece Ilze Kroja, kas koncerta repertāru ar Pētera Vaska, Imanta Zemzara, Paula Dambja un trimdas latviešu komponista Bruno Skultes mūziku sagatavojušas par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

“Latviešiem pasaulē” tikās ar Ilzi, kura šobrīd, dzīvodama Gracā, ir Gracas latviešu jauktā kora “Pilskalns” (attēlā) mākslinieciskā vadītāja un diriģente, Gracas Sv. Ruperta katoļu draudzes ērģelniece un Gracas Latviešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja.