Kamēr Latvijā jūnijs sācies ar ilgi gaidīto skolēnu vasaras brīvlaiku, tikmēr Minsteres latviešu skoliņa „Ūsiņš” mācību gada noslēgumu plāno apvienot reizē ar Jānu ieskandināšanu mēneša otrajā pusē. Savukārt šīs nedēļas nogale tiks pavadīta visai aktīvi - ar Ģimeņu sporta dienu. Tā - kā jau pienākas - sāksies ar iesildīšanos, tupinājumā bērniem dažādas sporta spēles, bet vecākus gaida sportiski izaicinājumi. Noslēgumā, bez šaubām, apbalvošana, bet visi izsalkušie tiks cienāti ar zupiņu un kūkām Sportisko garu „Latviešiem pasaulē” palīdzēja uzturēt Minsteres latviešu skoliņas „Ūsiņš” vadītāja Ilze Liljē.

Protams, visa latviešu dziesmotā pasaule arvien vairāk dzīvo Mežaparka satikšanās gaidās. Pirms doties uz Latviju, Dziesmu svētki tiek ieskandināti Amerikā un dažādās Eiropas valstīs. Nedēļas nogalē uz koncertu "Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 2023" aicina Beļģijas latvieši - Briseles latviešu koris, Briseles Jauniešu koris, Briseles latviešu dejotāji un sirsnīgais Briseles latviešu teātris. „Latviešiem pasaulē” iepazināmies ar Briseles Jauniešu kori un tā diriģentu Kārli Ostrovski. Kolektīvs  ir pavisam jauns - dibināts tikai pirms diviem gadiem, un visi tā dalībnieki ir Briseles 2. Eiropas skolas skolēni.