Laikā, kad mūsu visu domas pievērstas Ukrainai, tiek meklēti palīdzības risinājumi, vākti ziedojumi, uz Ukrainu nogādātas pirmās nepieciešamības preces, medikamenti un pārtika, bēgļiem no Ukrainas sirsnībā tiek atvērtas mūsu mājas un sirdis, arī ārpus Latvijas vienaldzīgo nav. Arī Londonas Latviešu skolas saime, vēloties sniegt palīdzīgu roku, nedēļas nogalē rīko pašceptu gardumu tirdziņu, kurā gūtos ienākumus ziedos ukraiņu biedrībai. Pasākuma atklāšana solās būt īpaši emocionāla -  bērnu sagatavots priekšnesums - kokļu pavadījumā skandēta Ukrainas himna. „Latviešiem pasaulē” ar Londonas Latviešu skolu iepazīstināja tās vadītāja Dace Ali.

Savukārt biznesa platformai Vācijā dzīvojošiem latviešu uzņēmējiem VissTe Latvian Business Community Munich aicināja pievienoties tās dibinātāja Kristīne Alberte. Kristīne strādā par klientu veiksmes speciālisti un, vēloties atbalstīt darbīgos tautiešus Minhenē un Vācijā, radījusi platformu. kuras mērķis ir latviešu uzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju un ņēmēju sapazīstināšana un satīklošana savā starpā.