Attālums no Rīgas līdz Mineapolei  Amerikā ir 7264 km. Braucot ar auto un vidējo ātrumu 70 km/stundā, kas, protams, okeāna dēļ nav reāli, ceļā paietu krietnas 100 stundas. Savukārt Tartu, Latvijas kaimiņzemē Igaunijā ir gandrīz ar roku aizsniedzama - no Rīgas to šķir nieka 250 km un pāris stundas. „Latviešiem pasaulē” šīs abas šīs pilsētas tika ietilpinātas vienā LR2 ētera stundā, jo viešņu statusā bija dokumentālo filmu režisore, fotogrāfe un māksliniece Māra Pelēce (attēlā) no Mineapoles  un Tartu Latviešu biedrības vadītāja Ilze Salnāja–Verva.

Māra Pelēce veidojusi dokumentālās filmās par trimdas latviešiem – “Starp Latvijām”, “Satiksimies Garezerā”, īsfilmu ciklu par trimdas mūziķiem „Trimda dimd”, kurā galvenie varoņi ir  gan leģendas Alberts Legzdiņš un Ilmārs Dzenis, gan tādas rokgrupas kā „ Akacis”, „Ludvigs dzird”, „Arvīds un Mūrsitēji”.
Šobrīd Māra ar savu filmu „Valiant” („Drosmīgie”), kas stāsta par pagājušā gadsimta 80-to gadu Ziemeļamerikas latviešu jauniešu demonstrācijām, kurās centās pievērst pasaules uzmanību Latvijas okupācijas jautājumam, apceļo Latviju un Vidzemi. Režisore uz brīdi piestās arī Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, lai klātienē paviesotos LR2 studijā un raidījumā „Latviešiem pasaulē”.

Savukārt 19. gadsimta vidū par jaunās latviešu izglītotās un radošās inteliģences centu kļuva Tērbata, uz kurieni studēt universitātē devās tādas mums nozīmīgas personības kā Juris Alunāns, Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons un citi.  Joprojām kādreizējā Tērbatā, bet šobrīd Tartu mīt radoši un darboties griboši latvieši. Tartu Latviešu biedrība un tās vadītāja Ilze Salnāja – Verva aicinās visus pilsētas iedzīvotājus un viesus kopīgi atzīmēt Latvijas svētku mēnesi – novembri: Šonedēļ  garšas kārpiņas lutināt un latviešu kultūru baudīt būs iespēja Latvijas Garšu svētkos Tartu tirgū, varēs doties ekskursijā „Pa latviešu pēdām”, Tartu Universitātē pulcēsies latviešu un igauņu tulkotāji, bet mēnesi noslēgs Tartu Latviešu biedrības 10 gadu svinības.