„Latviešiem pasaulē” šoreiz uzmanības centrā būs jaunā paaudze un tas, kā esot tālu projām no Latvijas izdodas radīt latvisko un piederības sajūtu. Lai paviesotos ASV Rietumkrasta vasaras vidusskolā „Kursa”, kura šogad svin savu apaļo, 50. jubileju, un iepazītos ar Oslo Latviešu Kastaņskoliņas Pusaudžu klubiņu, satikāmies ar divām iedvesmojošām personībām - „Kursas” direktori Māru Pelēci un pusaudžu klubiņa vadītāju Lieni Dinvaldi.

Vasaras vidusskolas "Kursa", kas darbojas ASV Rietumkrastā, pirmā mācību vasara norisinājās 1974. gadā. Sākotnēji tā darbojās īrētās telpās, bet 80tajos gados Amerikas latvieši iegādājās lauku īpašumu Vašingtonas pavalstī, kur pašu spēkiem ar talcinieku palīdzību radīja Rietumkrasta latviešu izglītības centru. „Kursas” mērķis ir vidusskolas vecuma jauniešiem dot iespēju apgūt savu latvisko mantojumu, mācoties latviešu valodu, kultūru, tradīcijas un satiekot jaunus draugus. Protams, neizpaliek gan pārgājieni un ekskursijas, gan novusa turnīri, filmu projekti un dzejas vakari, gan nopietnas sarunas un joki. Dalībnieku vidū ir pārsvarā Amerikas un Kanādas jaunieši, bet mācībspēku komandā ir skolotāji no Latvijas un Amerikas, kuri izglīto valodā, literatūrā, vēsturē un folklorā. Šogad „Kursas” vasaras vidusskola notiks no 7. jūlija līdz 3. augustam. 50 gadu jubilejas svinību ietvaros no 26. - 28. jūlijam visi laipni gaidīti  uz nedēļas nogali „Būt kursietim”, savukārt jau pavisam drīz - februāra sākumā Sietlā notiks “Kursa 50” ieskandināšanas pasākums.

Salīdzinot ar piecdesmitgadnieci „Kursu”, Oslo Kastaņskoliņas Pusaudžu klubiņš ir pavisam mazs „bēbītis”, jo radies tikai pirms pāris gadiem. Tā dibinātāja Liene atminas, ka sākotnēji tas bijis kā eksperiments, jo šeit nodarbības notiek neformālā gaisotnē, galvenais ir satikšanās un darbošanās prieks un aizraujoša kopābūšana latviskā vidē. Latviešu valodu jaunieši apgūst caur praktisku darbošanos. Piemēram, janvārī bijusi Pavāru diena, kad visi kopā gatavojuši lazanju un bezgala gardus šokolādes cepumus. Pirms tam jaunajiem pavāriem, protams, jāizstudē latviešu valodā uzrakstītā recepte un sastāvdaļas, turklāt svarīga ir savstarpējā komunikācija un komandas darbs. Klubiņa nodarbības notiek reizi mēnesī: februārī būs kopīga slidošana, martā -  Grāmatu diena, aprīlī - Tautasdziesmu projekts, bet jūnijā – ar nepacietību gaidītais pārgājiens ar nakšņošanu teltīs.