14. jūnijā, pieminot 80. gadadienu kopš 1941. gada deportācijām, kad no Latvijas uz Sibīrijas nometnēm tika izsūtīti vairāk nekā 15 000 cilvēki, Latvijā notiks piemiņas pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 1941. gada deportācijām”. Lai tautieši visā pasaulē varētu iesaistīties un domās būt kopā ar 14. jūnija upuriem, ikviens latvietis pasaulē aicināts pievienoties digitālajai piemiņas kartei, tajā ievietojot savu, ģimenes vai domubiedru grupas foto ar aizdegtām svecēm rokās.

Par to, kādi deportācijām veltītie atceres pasākumi iecerēti Austrālijā un Jaunzēlandē, stāstīja Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča. LAAJ pirmsākumi meklējami 1951.gadā, ka dibināta Latviešu apvienība Austrālijā. Tās sastāvā ir Pertas latviešu organizāciju apvienība, Dienvidaustrālijas latviešu organizāciju apvienība, Melburnas latviešu organizāciju apvienība, Tasmānijas latviešu sabiedrība, Kanberas latviešu sabiedrība, Sidnejas latviešu organizāciju apvienība, Brisbanes latviešu organizāciju apvienība un

Jaunzēlandes latviešu sabiedrība. Skaidrīte ir ne tikai šīs plašās organizācijas priekšsēde, bet arī Adelaides Latviešu radio ceturtdienas vakaru raidījuma „Latvju balss” vadītāja.

Savukārt, kopā ar Ilzi Atardo jau pamazām ieskandinājām Jāņus! Milānas un Boloņas latviešu skola aicina kopā ar ģimeni vai draugiem dodies dabā, līdzi ņemot mobilo telefonu ar kādu no maršrutu aplikācijām un iziet burtus “L-Ī-G-O”! Turklāt pastaigas laikā aplīgot apkārtni un vākt ziediņus foto vainagam. Ilze ir Milānas kora „Saule” vadītāja, Latvijā bijusi kora „Aizkraukle” diriģente un apriņķa koru virsdiriģente, bet vasarās diasporas bērniem rīkojusi nometnes „Daugavas stāsti”.