"Latviešiem pasaulē" uzzinājām, kā šobrīd ar attālinātajām mācībām veicas Amerikas latviešu skolām, jo raidījumā viesojās ALAs Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane. Savulaik Elisa pati  ir bijusī Čikāgas latviešu skolas un Garezera Vasaras vidusskolas skolotāja.
Devāmies arī pie Īrijas latviešiem, lai iepazītos ar gada balvas “Īrijas latvietis 2020” nominantiem kategorijā "Ar deju par Latviju" Dignu Miščenko un Robertu Eglīti. Viņi abi ir bērnu tautas deju kopas "Dzirnaviņas " vadītāji, bet paši dejotprieku bauda Dublinas tautas deju kopā "Karbunkulis".