"Latviešiem pasaulē” ceļojām uz Fjordu karaļvalsti Norvēģiju, lai apciemotu gleznaino Bergenu, kur mīt latviešu kultūras skola „Bergausis”. Par lustīgajiem Lieldienu dančiem, Ziemassvētku dāvanu akciju “Piepildi kurpju kasti”, Bergauša „Vēju cilts” nometni, mācībām, bērniem, vecākiem un skolotājiem, kurus visus vieno ļoti stipras saites – Latvija un latviešu valoda, stāstīja skolotāja Antra Sunde.

Devāmies arī pāri okeānam, pie ASV Ņūdžersijas latviešiem, lai iepazītos ar Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu skolu un tās pārzini Janu Anču-Teteri. Šeit bērniem ir iespēja ne tikai dzirdēt un runāt latviski ar saviem vienaudžiem, bet arī iespēja mācīties tēvzemes mācību, tautas dejas, folkloru, gramatiku, rakstīšanu, ģeogrāfiju, vēsturi, lasīšanu, literatūru, dziedāšanu un ticības mācību. Gatavojoties Latvijas simtgadei, skolēni izveidoja simbolisku top - simtnieku, īpašu Latvijas lietu, emociju un notikumu sarakstu - “100 Latvijas pērles” - kas bērniem šķiet īpašs Latvijā un ar ko tā asociējas. Starp citu, topa pirmajā vietā bija „sarkanbaltsarkanais”, savukārt godpilno 6. vietu ieņēma Latvijas Radio 2!