Baisā kara šausmas šobrīd likušas pamest dzimteni un mājas jau vairāk nekā 2 miljoniem ukraiņu, un arī Latvijā jau ieradušies vairāki tūkstoši bēgļu. Līdzīgu likteni pēc 2. pasaules kara piedzīvojusi arī mūsu tauta - daudzi bija  spiesti doties bēgļu gaitās, un ap 7000 latviešu rada patvērumu Vācijā, Eslingenā (attēlā).

Turpinot „Eslingenas stāstu ”ciklu, „Latviešiem pasaulē” viesojās Eslingenas „pēckara bērns” - emirētais arhibīskaps Elmārs Rozītis. Daudzus gadus viņš bijis Latvijas luterāņu baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskaps un pārraudzījis latviešu luterāņu draudzes visā pasaulē, bet šobrīd kalpo Eslingenas, Memmingenas, Štutgartes un Vircburgas draudzē. Elmārs Rozītis klausītājus iepazīstinās ar savu amata priekšteci - Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas otro bīskapu, pirmo LELB arhibīskapu un trimdas personību Teodoru Grīnbergu, kurš līdz karam bijis mācītājs Lutriņu un Ventspils draudzē, bez tam arī skolotājs, Ventspils domnieks un pat Domes priekšsēdētājs, bet pēc nokļūšanas trimdā pildījis Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas arhibīskapa pienākumus.

No Vācijas „Latviešiem pasaulē” ceļš veda uz okeāna viņu krastu, Ņujorkas pievārti, kur apciemosim mīļus, jau iepazītus draugus - Jonkeru latviešu pamatskolu un skolotāju Līgu Balodi. Ar kopā būšanas dullumiem, kas turpmāk sargāšot no Ļaunajiem un nodrošināšot Labestību, Čaklumu un Ražību, nesen nosvinēti Meteņi. Gaidot vasaru un Minesotas dziesmu svētkus, darinātas ledus saktas.

Bet, nu, skolas Rīta aplī rituāli dziedot Latvijas himnu, tai radies viens jauns pants:

Dievs, svētī Ukrainu!

Mūs' dārgos kaimiņus

Svētī jel Ukrainu

Ak, svētī jel to!