Jau 15 gadus Zviedrijā septembrī norisinās skaists pasākums - ar plašu kultūras programmu, kurā  tiekas kori, deju un mūzikas grupas, amatnieki un pārtikas tirgotāji no visām 3 Baltijas valstīm, tiek svinētas Baltiešu dienas. Tās pirms 15gadiem rosinājusi Zviedru - latviešu apvienība - ar mērķi zviedru sabiedrību iepazīstināt ar Baltiju, tās trīs valstu vēsturi, mūzikas, dejas mākslu, literatūru, amatniecību un arī ēšanas kultūru un tradīcijām. Šogad, kad aprit 30 gadi kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas, svētku programma papildināta ar Baltijas valstu parlamentu delegācijas viesošanos Zviedrijas parlamentā. Nenovērtējams bijis gan zviedru tautas, gan Zviedrijas diplomātu plašais atbalsts pirms 30 gadiem iestājoties par Baltijas valstu brīvību un neatkarības atjaunošanu. Stokholmā, Normalmes laukumā deviņdesmito gadu sākumā ik pirmdienu pulcējās Zviedrijas pilsoniskā sabiedrība, paužot atbalstu Baltijas valstu neatkarības centieniem, un laikā no 1990.gada marta līdz 1991.gada septembrim Normalmes laukumā kopumā notika 79 mītiņi.

Arī „Latviešiem pasaulē” bija iespēja paviesoties Baltiešu svētkos Zviedrijā  - attālināti, ar Zviedrijas latviešu apvienības priekšsēdētājas Dainas Millers Dalsjö un Zviedrijas latviešu apvienības Komunikācijas darba grupas vadītājas Guntas Eneroth starpniecību.

Savukārt ielūkoties 4. Vācijas Latviešu forumā Berlīnē aicināja Berlīnē dzīvojoša latviešu kultūras menedžere, radošās diasporas kartēšanas pētījuma autore Ilze Upatniece. Ilze forumā rosina diskusiju par Latvijas mūzikas zvaigžņu un mākslinieku iesaisti diasporas pasākumos.