Ja vēlaties izbaudīt vēl lielāku karstumu nekā šobrīd ir Latvijā, tad īstais laiks kopā ar „Latviešiem pasaulē” doties uz divām saules lutinātām zemēm - Gruziju un Grieķiju, kur gada saulaino dienu esot vairāk nekā 300.

Tieši tāds - „Esi sveicināta , saule”  jeb "Ave Sol"  nosaukums dots Gruzijas Latviešu biedrībai. Tai  ir ievērojama vēsture (darbojas jau kopš 1994. gada) un mērķi ir latviskās identitātes, tradīciju un valodas saglabāšana un tās paspārnē darbojas latviešu svētdienas skoliņa. „Ave Sol” par savu misiju uzskata arī slavenu latviešu atstāto pēdu Gruzijā izpēti un viņu piemiņas saglabāšanu: tiek  pētīts latviešu farmaceita un kīmiķa Roberta Kupča, kurš savulaik  vairāk nekā 40 gadus vadīja Ekspertīžu ķīmisko laboratoriju Tbilisi  un  Gruzijas ķīmijas un farmācijas vēsturē zināms kā pirmais zinātnieks, kurš Gruzijas dzeramo un dziedējošo minerālūdeņu  standartus „zinātniskoja” – izpētīja to ķiīmisko saturu un noteica katra ūdens izmantošanu attiecīgo slimību ārstēšanai, mantojums. Biedrības lepnums ir latviešu mākslinieka Jūlija Straumes dzīves un darba gaitu izpēte un viņa atstātā lietišķās mākslas mantojuma popularizēšana.

„Latviešiem pasaulē” viesojās Gruzijas Latviešu biedrības „Ave Sol” priekšsēdētāja Dace Džavašvili.

Krietni jaunāko Latviešu draugu kopu Atēnās, kuras mērķis ir stiprināt Grieķijā dzīvojošās Latvijas diasporas  latvisko identitāti un piederību Latvijai, pārstāvēja Alise Vītola. Pērnajā rudenī krāšņi , ar latviskajām tradīcijām nosvinēta Miķeļdiena, bet  4. maijā  cepti  pīrāgi, ar skaistām  pašu gatavotām galda kartēm klāti balti  galdauti un norisinājusies  viktorīna  ar „latvisku” balvu - koka puzli "Latvijas pilsētas". Savukārt īsti „grieķisks” ir  latviešu draugu kopas svētdienas skoliņas nosaukums - „Jautrie apelsīni”.