Latvijas dzimšanas diena un svētku mēnesis ir lielisks iemesls, kas atved uz „mājām”, uz Latviju daudzus pasaules tautiešus. Un arī LR2 raidījumā „Latviešiem pasaulē” klātienē bija iespēja satikties un iezīties ar divām tālā viešņām - Latvijas goda konsuli Apvienotajā Karalistē, Gērnsijā - Lilitu Krūzi (attēlā pirmā no kreisās) un Latviešu dziesmu un deju svētku fonda priekšsēdi Selgu Apsi (attēlā otrā no kreisās).

Gērnsijas salā dzīvo apmēram 2000 Latvijas valstspiederīgo. Kopš 2006. gada darbojas Gērnsijas Latviešu asociācija. Līdzās dažādu svētku un citu notikumu organizēšanai, tā visai aktīvi pievēršas arī labdarībai - tiek vākti ziedojumi, lai palīdzētu sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām dažādos Latvijas reģionos. Savulaik Ziemassvētku akcijā “Piepildi kurpju kasti Latvijas bērniem” Gērnsijas latviešu sarūpētās dāvanas ceļojušas uz Rēzeknes novada Tiskādu bērnu namu, palīdzību saņēmušas Nautrēnu pagasta trūcīgajām ģimenes un Aglonas iedzīvotāji. Pēdējā laikā atbalsts tiek veltīts arī Ukrainai - pašu rokām, ar sirsnību un mīlestību jaundzimušajiem ukraiņu bēbīšiem un lielākiem bērniem tiek darinātas adītas cepurītes, zeķītes, jaciņas, sedziņas un pat rotaļu lellītes. Pirms pāris gadiem tika izdota Latvijas goda konsules Gērnsijā Lilitas Krūzes grāmata “Latvieši Gērnsijā”, kurā apkopoti latviešu stāsti par dzīvi un darbu Gērnsijā. Ar dažiem no stāstiem Lilita solījusi iepazīstināt „Latviešiem pasaulē” klausītājus.

Savukārt nākamās vasaras XVI Latviešu dziesmu svētku Kanādā tapšanas procesā ielūkosimies kopā ar Latviešu dziesmu un deju svētku fonda priekšsēdi Selgu Apsi. Kaut gan Selgas profesionālā darbība saistīta ar finanšu un mārketinga jomu, tomēr viņas sirdslieta ir deja. Bērnībā pati dejojusi, bet nu jau gandrīz 30 gadus pati vada Toronto deju kopu „Daugaviņa”. Šovasar viņa bija viena no Dziesmu un deju svētku virsvadītājām Daugavas stadiona lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”, vairakkārt bijusi iesaistīta Kanādas dziesmu svētku veidošanā gan rīcības komitejā, gan vadot deju nozari. Selga Apse arī radījusi virkni jaundeju, kas guvušas atzinību un tikušas godalgotas ASV un Kanādas Latviešu dziesmu svētku jaunrades deju konkursos - “Aizalaida sauleite”, “Makaidū”, “Jaukāki jaukti”, “Tur man tika” .