Raidījumā tiksimies ar Zviedrijā dzīvojošu latviešu autori Ulriku Ķesteri, kurai iznākusi  pirmā rakstītā un ilustrētā grāmata bērniem NELŪGTIE CIEMIŅI, tad par vairākām praktiski pielietojamām grāmatām, tajā skaitā arī par Indras Melbārdes un Artūra Zeltiņa grāmatu NEIROLINGVISTISKĀ PROGRAMMĒŠANA – MĀCĪBA PAR PERSONĪGO MEISTARĪBU, bet noslēgumā, protams, jaunums mazajiem grāmatu klausītājiem un ilustrāciju pētniekiem – sērija KAS TIE TĀDI?