Jo siltāk silda saulīte, jo biežāk uz ielām un ceļiem sastopami motociklisti. Pēc garās ziemas tas ir nedaudz neierasti gan autovadītājiem, gan pašiem motociklistiem. “Garāžas sarunās” visi kopā atcerējāmies galvenos pamatprincipus moto sezonai sākoties! Un, protams, pārunājām arī citas interesantas lietas!