Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandināsim kopā ar trim koriem Siguldas jaukto kori „Spārni” un tā diriģenti Līgu Ādamsoni, Jūrmalas jaukto kori „Spārnos” un tā diriģenti Dainu Frīdenbergu un Līgatnes jaukto kori „Līgatne” un tā diriģentu Mārci Kataju.

Jūrmalas, Kauguru jauktais koris „Spārnos” par savu devīzi izvēlējies iedvesmojošu frāzi: “Dziesma spārnos ceļ!”. Kolektīvs nākamgad svinēs apaļos divdesmit, tas dibināts 2005. gadā un tolaik radies ar ideju uz kopīgu dziedāšanu pulcēt  Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dziedošos absolventus. 

Koristi izbauda  kopā būšanu gan dziesmā, gan sadzīvē. Gūta neaizmirstama pieredze piedaloties Pasaules koru olimpiādē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos, kā arī kora ceļojumā uz Horvātiju. Par kolektīva tradīciju  kļuvusi  ikgadējā dalība  jaukto koru dziesmu dienās “Visiem viena - katram sava - tautasdziesma” Liepājā un Jāzepa Vītola Mūzikas dienās Gaujienā.

Gūta neaizmirstama pieredze piedaloties Pasaules koru olimpiādē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos, kā arī kora ceļojumā uz Horvātiju. Šovasar, jūnija sākumā Baldones Vanagkalnu estrādē „Spārnos” līdz ar citiem koriem kuplinājuši Pirmos Jāņa Dūmiņa Dziesmu un Deju svētkus „Paaudžu paaudzēs” un pirmo reizi arī pievienosies LR2 Gadsimta Garākajai Līgodziesmai.

21. jūnijā, saules lēkta spārnots, Siguldas jauktais koris „Spārni” LR2 Gadsimta garāko Līgodziesmu skandēs visai agrā rīta stundā - plkst. 6.30. Plkst. 7.15 Gadsimta Garākā Līgodziesma un jauktā kora „Līgatne” možās balsis piedziedās LR2 ēteru un Gaujas krastus. Bet pašā vakarā, plkst. 20.45 Līgodziesma celsies lidojumam virs jūras, un LR2 ēteram pirmo reizi pievienosies Jūrmalas, Kauguru jauktais koris „Spārnos”.