Gadsimta garāko līgodziesmu ieskandināsim kopā ar Aizkraukles jaukto kori „Aizkraukle”, Jaunpils jaukto kori un Rēzeknes jaukto kori „Ezerzeme” un to diriģentiem Eduardu Grāvīti, Lāsmu Pommeri un Ēriku Čudaru.

 

Jaunpils novads var lepoties ar bagātīgu kultūrmantojuma klāstu. Šeit atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi – Jaunpils baznīca, Jaunpils viduslaiku pils, Jaunpils muižas parks, Dievkalns un Veckuipju pilskalns, kā arī dažādi vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Jaunpils novada kultūrvēsture saistīta ar izcilā latvieša Krišjāņa Barona vārdu. Viņš dzimis Struteles muižā, un tās teritorijā bijušas viņa dzimtas mājas. Jaunpils kultūras vērtību vidū noteikti var ierindot arī visai raženu radošo mūžu piedzīvojušo gandrīz vai mūsu valsts vienaudzi-  Jaunpils jaukto kori. Kolektīva deviņdesmit piektā jubileja tikusi nosvinēta ar vērienīgu koncertu „Kino mirkļi mūzikā”, bet nu jau viņus varam saukt par simtgadniekiem, jo kora pirmsākumi rodami 1923/24.gada sezonā, kad tas ticis dibināts  pie Jaunpils Sadraudzīgās biedrības.

 

21. jūnijā neilgi pirms pusdienlaika, plkst. 11.15, Gadsimta garāko līgodziesmu Latgales pērlē Rēzeknē skandēs jauktais koris „Ezerzeme”. Tieši dienas vidū, plkst.12.45 tai pievienosies jauktais koris „Aizkraukle”,  bet plkst.14.15 Gadsimta garākā līgodziesma LR2 ēterā atskanēs Jaunpils jauktā kora sniegumā.