Gadsimta garāko līgodziesmu ieskandināsim kopā ar diviem Latgales kolektīviem - Malnavas pagasta Bozovas etnogrāfisko ansambli un viņu vadītāju Agnesi Medni un  Daugavpils folkloras kopu „Svātra” un viņu vadītāju Sarmīti Teivāni.

 

Bozovas etnogrāfiskais ansamblis var lepoties ar ilgu un pamatīgu vēsturi- tā saknes kā vokālajam ansamblim meklējamas 1955.gadā, savukārt vēlāk, 80.gados, atmodas laika iedvesmots, pievērsies folklorai. Dažādām paaudzēm dalība tajā ir ne vien vaļasprieks, bet arī dzīves stils, viena no lielākajām vērtībām un veids, kā apliecināt savu latvietību, latgaliskumu, kā izrādīt cieņu un mīlestību pret savu dzimto pusi, valodu, novadu, valsti. Bozovieši dzied novada balsos - talku balsī un rotā. Repertuārā ir ansambļa dalībnieku - teicēju - izlolotās, no iepriekšējām paaudzēm mantotās dziesmas, arī tās, kas skan gadskārtu svētkos, kāzās, jubilejās, bērēs, u.c.  Kolektīvs gan bagātina Kārsavas novada kultūras dzīvi, gan ir vairākkārtējs starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” dalībnieks, turklāt 2005.gadā saņēmis Gada folkloras balvu. Ilgus gadus Bozovas etnogrāfisko ansambli vadījusi Latvijā pazīstamā teicēja Veronika Stafecka, šobrīd vadītājas stafeti pārņēmusi viņas mazmeita Agnese Medne.

 

21.jūnija rītā plkst. 10.15 Gadsimta garākā līgodziesma piestās Malnavas pagastā, un LR2 ēterā savu balsi ievīs Bozovas etnogrāfiskais ansamblis. Pāris stundu vēlāk līgodziesma tiks sveikta Daugavpilī, kur plkst.12.15 to skandēs folkloras kopa „Svātra”.