Gadsimta garāko līgodziesmu ieskandināsim kopā ar diviem mīļiem un seniem līgodziesmas draugiem - Alsungas „Suitu sievām” un Barkavas folkloras kopu „Madava” un  viņu vadītājām Ilgu Pavāri un Teresiju Pelšu.

 

Barkavas pagasts ir ūdeņiem bagāts- tā teritorijā atrodas 5 purvi, no kuriem lielākais ir Teiču purvs, kā arī 5 ezeri. Pagasta robežu iezīmē Aiviekste, bet vēl ir daudz mazo upīšu, no kurām viena- Madava. Tās vārds dots arī folkloras kopai. „Madavas” pamatsastāvu veido vairākas ģimenes un dažādas paaudzes. Kolektīvs, kura mērķis ir saglabāt latgaliskās ieražas un ikdienā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, pērn nosvinējis savu 30to jubileju. Folkloras kopa savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli, kokli u.c. „Madava” par savu misiju  uzskata nest tautās senču dziedātās dziesmas.

 

21.jūnija rītā plkst. 9.15 „Gadsimta garākā līgodziesma” piestās Barkavā, no kurienes LR2 ēteram savas skanīgās balsis pievienos folkloras kopa „Madava”. Savukārt pēcpusdienā, kad Gadsimta garākā līgodziesma, apceļojusi lielu daļu Latvijas, būs devusies uz Kurzemi, plkst. 17.15 tā viesosies Alsungā pie „Suitu sievām”.