Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandinājām kopā ar diviem seniem Gadsimta garākās Līgodziesmas draugiem - Tērvetes novada jaukto kori „Tērvete” un tā diriģenti Daci Reiniku un Jaunmārupes jauniešu kori „Universum” un tā diriģentu Rihardu Rudzīti.

Tērvetes novads lepojas ar kora dziedāšanas tradīcijām, jo to  pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimta vidū, kad tur darbojās  Kalnamuižas un Bukaišu kori. Pagājušā gadsimta 30. gados Tērveti skanīgu darīja trīs kori - Kalnamuižas dziedāšanas biedrības koris, Draudzes koris un Aizsargu koris, pēckara gados šo tradīciju ilgi nav izdevies atsākt. Jauktajam kori „Tērvete” šis ir pusapaļās - 45tās jubilejas gads. Tik ražens radošais mūžs iespējams  pateicoties tam, ka katrā kolektīva dalībniekā mītot liela dziedāšanas mīlestība, satikšanās prieks un lepnums par savu novadu. Kolektīvs lepojas ar to, ka īpaši viņiem dziesmas raksta populārais  mūziķis Artūrs Reiniks. Savukārt jau vairāk nekā 25 gadus viņu diriģente Dace Reinika, kas ir ne tikai jauktā kora „Tērvete”, bet arī visa novada „dvēsele” (bijusi novada domes priekšsēdētāja). Iespējams, kaut kad nākotnē kora vīru rindas reiz kuplinās arī diriģentes dēls- populārais dziedātājs Lauris Reiniks.

Kā jau tas reizēm mēdz notikt - sapņi piepildās! Un tas ir stāsts par Jaunmārupes kori. Novada ļaudīm bijis savs sapnis - lai Jaunmārupē būtu pašiem savs koris. Tas īstenojies, dziedātāji satikušies Jaunmārupes sākumskolā, kur arī noticis pirmais mēģinājums. Pērnajā rudenī apritējuši apaļi 10 gadi, kopš radošos, jautros, muzikālos, reizēm dullos dziedātājus un diriģentu Rihardu Rudzīti vieno dziesmas varenais spēks. Paši par sevi dalībnieki teic:

„Dziesma mūsu sirdīs un dvēselēs ir dziļi iesakņojusies un tai ir nozīmīga loma.” Ne velti pirmais vārds, ko kolektīvs esot izdziedājis, bijis: MĪLA, no Mārtiņa Brauna dziesmas “Mīla ir kā uguns”.

Korim izveidojušās jaukas tradīcijas - katru gadu, lai uzburtu Ziemassvētku noskaņu, iepriecinātu bērnus un viņu ģimenes, viņi rada muzikālu ludziņu “Rūķu sētas stāsts”. Vairākus gadus „Universum” piedalījies Jaunmārupē notiekošajos Starpnovadu ziemas dziesmu svētkos, kur kopā pulcēti muzikālie draugi no tuvākajiem pagastiem. Tāpat ik gadu dziedātāji čakli strādā Lielajā Talkā, kur līdzās kārtīgam darbam ir skanīgas balsis un skaistas dziesmas. Ir arī starptautiski panākumi: koru festivālā Bratislavā iegūtā augstā 1. vieta.

Dalībnieki apgalvo, ka viņu kolektīvs esot kā „kosmosa kuģis”, kuru uz priekšu virza diriģents Rihards. Starp citu, vārds „universum” cēlies no latīņu valodas un simbolizē Visumu. Kolektīva moto ir  „Neaizliedz sev neko!”. Protams, viņi sev neaizliedz arī būt daļai no LR2 „Gadsimta Garākās Līgodziesmas” un „labajos laikos” tā svinēta ar festivāla cienīgu vērienu.

21. jūnijā plkst.14.45 LR2 ēterā „Gadsimta garākā līgodziesma” simboliski vīsies cauri Tērvetei, iekļaujot savā ceļā jauktā kora „Tērvete” dalībnieku skanīgo „Līgo”. Savukārt vēlā vakarā, kad “Gadsimta Garākā Līgodziesma” jau būs izvijusies cauri Latvijas novadiem un Eiropai, pirms doties atpakaļ uz Radiomāju Rīgā, tai plkst. 21.45 pievienosies Jaunmārupes koris „Universum”.