Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandinājām kopā ar Barkavas folkloras kopu „Madava” un tās vadītāju Teresiju Pelšu un Ciblas folkloras kopu „Ilža” un tās vadītāju Daci Tihovsku.

Barkavas pagasts ir ūdeņiem bagāts - tā teritorijā atrodas 5 purvi, no kuriem lielākais ir Teiču purvs, kā arī 5 ezeri. Pagasta robežu iezīmē Aiviekste, bet vēl ir daudz mazo upīšu, no kurām viena - Madava. Tās vārds dots arī folkloras kopai. „Madavas” pamatsastāvu veido vairākas ģimenes un dažādas paaudzes. Kolektīvs, kura mērķis ir saglabāt latgaliskās ieražas un ikdienā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, pirms pāris gadiem nosvinējis savu 25 jubileju. Folkloras kopa savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli, kokli u.c. „Madava” par savu misiju  uzskata nest tautās senču dziedātās dziesmas.

Arī „Ilžas” nosaukums  radies no Ilžas upītes, kas tek cauri Ciblai. Folkloras kopa „Ilža”, kopjot tradīcijas un iepriecinot klausītājus ne tikai savā tuvākajā apkaimē, bet arī visā Latvijā un ārvalstīs, jau vairāk nekā 20 gadus darbojas Latgalē, Ciblas novadā, kas ir Latvijas Republikas un Eiropas Savienības austrumu robeža.  Kolektīva repertuārā ir sava novada dziesmas latgaļu valodā ar  tradicionālo tautas instrumentu pavadījumu. „Ilža” var lepoties ar četriem skaņu ierakstu albumiem, viens no tiem- „Lutsi rahvalaulud. Ludzas igauņu dziesmas”, kurā folkloras kopa pievērsusies maz zināmai Latgales vēstures šķautnei un pirmo reizi ierakstījusi Ludzas igauņu dziesmas. Lai arī lielākā daļa no Igaunijas ieceļojušo gadsimtu gaitā esot asimilējušies, tomēr vēl 20. gadsimtā Ludzas rajonā esot mituši ļaudis, kuri zinājuši savu senču valodu. Kompaktdiskā ir iekļauta “Ilžas” izveidota Ludzas igauņu dziesmu programma, kā arī vairāki teicēju ieraksti no Tartu universitātes Igauņu dialektu un radniecīgo valodu arhīvu.

Ciblas folkloras kopa "Ilža" par nerimstošu meklētāja jeb pētnieka garu, par savu paveikto darbu, kas pelnījis sabiedrības uzmanību un ir uzskatāms par ieguldījumu Latvijas attīstībā un nākotnē, savulaik  tikusi izvirzīta apbalvojuma „Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremonijai nominācijā "Kedas”.

21. jūnija rītā plkst. 10.15 „Gadsimta Garākā Līgodziesma” piestās Barkavā, no kurienes LR2 ēteram savas skanīgās balsis pievienos folkloras kopa „Madava”.

Tūlīt pēc tam Līgodziesma dosies uz Ciblu, kur plkst.10.45 to skandēs folkloras kopa „Ilža”.