Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandināsim kopā ar diviem Līgodziesmas debitantiem- Matīšu folkloras kopu „Pūrs” un Liepājas bērnu un jauniešu folkloras kopu „Ķocis” un to vadītājām Patrīciju Siliņu un Solveigu Kūlaini.

Pūrs 15.-16. gadsimtā Latvijā bijusi tilpuma mērvienība, piem., labības mērīšanai. Senās un čaklās latvietes ar saviem rokdarbiem pielocīja pūru, ko ņemt līdzi, dodoties tautās. Ar pūru saprotam arī uzkrāto kultūras vērtību kopumu. Un šis skaidrojums attiecināms arī uz folkloras kopu „Pūrs”, kas pērnajā gadā nosvinējusi savu piekto jubileju un savas pastāvēšanas laikā koncertējusi Latvijas novados un Igaunijā sadraudzības ciematā Paistu un tautas nemateriālā mantojuma svētkos Karksi-Nuijā. Kopas repertuāru veido gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas, mūzika, rotaļas un dejas no visiem Latvijas novadiem. Kolektīva dalībnieki ir apguvuši vienbalsīgās un daudzbalsīgās dziesmas un, muzicējot tiek izmantoti gan vecākas, gan jaunākas cilmes tautas mūzikas instrumenti. Kādu skanīgu melodiju no sava dziesmu pūra viņi ievīs arī Gadsimta Garākajā Līgodziesmā.

Kurzemē ĶOCIS nozīmē „grozs”, un kopas dalībnieki skaidro, ka ķocī varot salikt visu, kas dzīvē nepieciešams, un paņemt līdzi. Folkloras kopā „Ķocis” darbojas  bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 21 gadam. Dalībnieki dzied, muzicē, iet rotaļās, apgūst dažādus mūzikas instrumentus, bieži dodas izbraukumos uz koncertiem, festivāliem arī ārpus Latvijas un jūtas kā viena ģimene. Bērni un jaunieši ar panākumiem piedalās ne tikai tradicionālo prasmju – dziedāšanas,  muzicēšanas konkursos, piem., „Dziesmu dziedu, kāda bija" un "Klaberjakte", bet arī apliecina sevi citās radošās izpausmēs- stāstnieku konkursā "Teci, teci valodiņa" un anekdošu konkursā "Anekdošu virpulis". Pandēmijas laikā „Kocis” video sveicienos izaicināja citas folkloras kopas, piedalījās zoom lekcijās un konkursos, piem., par tautastērpiem vai tradīcijām.

Maija nogalē Liepājā norisinās bērnu un jauniešu folkloras svētki "Pulkā eimu, pulkā teku 2022", kur satikās bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas, protams, arī mājinieki- „Ķocis”.

21.jūnija rītā plkst. 8.15 Gadsimta Garākā Līgodziesma pirmo reizi piestās Valmieras novada Matīšos, lai LR2 ēterā savu balsi ievītu folkloras kopa „Pūrs”. Savukārt pēcpusdienā, plkst. 16.15 Līgodziesma jau atskanēs no Kurzemes, kur LR2 ētera tiešraidē līgos Liepājas bērnu un jauniešu folkloras kopa „Ķocis”.