18. jūnijā plkst. 16.40, gaidot Vasaras saulgriežus,LR2 ēterā iepazīsimies Luksemburgas bērnu folkloras grupu „Mazās dzērves” un tās vadītāju Aigu Ožehovsku.

Luksemburgas latviešiem ir paveicies, ka viņiem ir tik apbrīnojami nenogurdināms un enerģijas pilns muzikālais iedvesmotājs kā Aiga Ožehovska. Dziesmu svētku laikā  esam piedzīvojuši bezgala mīļu un sirsnīgu tikšanos LR2 studijā  ar Aigas izlolotajiem kolektīviem- „Dzērvem” un „Mazajām dzērvēm” („Dzērvju” bērniem), gan „Vakareiropas koklētājiem”. Luksemburgas latviešu folkloras kopas „Dzērves” dalībnieki dzīvojot vietā, kurai pāri iet gājputnu ceļš un viņu mājām rudeņos un pavasaros pāri lidojot dzērvju kāši. Arī paši sevi izjūtot kā gājputnus, kuri regulāri ceļo starp dzimteni un mītnes zemi. Tādēļ kolektīvam dots nosaukums “Dzērves”. Sākumā motivējusi sajūta, ka folklora ir tās saknes, kuras, svešumā dzīvojot, jāparāda un jānodod saviem bērniem, bet vēlāk sapratuši, ka arī pašiem pieaugušajiem tas ir gana interesanti un aizraujoši, sākuši rīkot folkloras pēcpusdienas, mācīties dziesmas un svinēt gadskārtas. Līdzās lielajām „Dzērvēm” darbojas arī bērnu kopa "Mazās dzērves". Reizēm viņi sevi sauc par „Trakajiem putniem" –piemēram, kad piecos no rīta, lietū un miglā, ar kopā mazu bērnu pulku tiek gaidīta Lielās dienas sauli, vai, kad Ziemsvētkos, pa mierā dusošajām Luksemburgas ielām dodas masku gājienā, radot  izbrīnu vietējos iedzīvotājus. 

Savulaik „Gadsimta Garākajai Līgodziesmai” pievienojusies gan Aigas vadītā folkloras kopa „Dzērves”, gan postfolka grupa „Rudzurika”. Šogad kārta „Mazajām dzērvēm”.