9.jūnijā plkst. 17.15., gaidot Vasaras saulgriežus, LR2 ēterā iepazīsimies ar Barkavas folkloras kopu „Madava” un tās vadītāju Teresiju Pelšu.

Barkavas pagasts ir ūdeņiem bagāts- tā teritorijā atrodas 5 purvi, no kuriem lielākais ir Teiču purvs, kā arī 5 ezeri. Pa pagasta robežu tek Aiviekste, bet vēl ir daudz mazo upīšu, no kurām viena- Madava. Tās vārds dots arī folkloras kopai. „Madavas” pamatsastāvu veido vairākas ģimenes un dažādas paaudzes. Kolektīvs, kura mērķis ir saglabāt latgaliskās ieražas un ikdienā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, pirms pāris gadiem nosvinējis savu 25 jubileju. Folkloras kopa savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli, kokli u.c. „Madava” par savu misiju  uzskata nest tautās senču dziedātās dziesmas.

21.jūnija rītā plkst. 8.15 „Gadsimta garākā līgodziesma” piestās Barkavā, kur LR2 ēterā skanīgās balsīs savu dziesmu pievienos folkloras kopa „Madava”.