8.jūnijā plkst. 16.40, gaidot Vasaras saulgriežus, LR2 ēterā iepazīšanās ar Madonas novada Barkavas folkloras kopu „Madava” un tās vadītāju Teresiju Pelšu.

Barkavas pagasts ir ūdeņiem bagāts - tā teritorijā atrodas 5 purvi, no kuriem lielākais ir Teiču purvs, kā arī 5 ezeri. Pagasta robežu iezīmē Aiviekste, bet vēl ir daudz mazo upīšu, no kurām viena - Madava. Tās vārds dots arī folkloras kopai. „Madavas” pamatsastāvu veido vairākas ģimenes un dažādas paaudzes. Kolektīvs aizpērn nosvinējis savu 25 jubileju, un tā mērķis ir saglabāt latgaliskās ieražas un ikdienā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas. Folkloras kopa savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli, kokli u.c. „Madava” par savu misiju  uzskata nest tautā senču dziedātās dziesmas. Saulgriežu vakarā folkloras kopa uzstāsies kaimiņu - Varakļānu novadā.

21.jūnija rītā plkst. 8.15 „Gadsimta garākā līgodziesma” simboliski vīsies cauri Barkavai, kur LR2 Gadsimta Garākajai Līgodziesmai savas skanīgās balsīs ar savu pantu pievienos folkloras kopa „Madava”.