10. jūnijā plkst. 16.40, gaidot Vasaras saulgriežus, LR2 ēterā iepazīšanās ar Baldones jaukto kori „Tempusu” un tā diriģentu Jāni Lapsu.

Koris „Tempus” piedzimis reizē ar jauno gadu tūkstoti , jo tieši 2000.gada rudenī uzņēmīgi vīri un sievas sanāca uz pirmo kora mēģinājumu. Ilgu laiku ticis meklēts kolektīva nosaukums, līdz atrasts latīņu TEMPUS, kas tulkojumā nozīmē LAIKS. Runājot par laika ritējumu, pērnā gada maija nogalē ar varenu koncertu tikusi nosvinēta pirmā kārtīgā jubileja- 18 gadu pilngadības svētki, kuros nopietnās mūzikas pērles mijušās ar pašu koristu izvēlētajām dziesmām, bet kulminācijā esošos un bijušos koristus vienojusi Vītola „Gaismaspils”.
Ne tikai muzikālās pērles ir „Tempus” radošajā pūrā, bet arī diriģenta spārnotie izteicieni, kas, mēģinājumos slepus pierakstīti, pēc tam tiek publiski atrādīti sociālajos tīklos: piem, „Otrie soprāni, Jums te jātaisa manuāls smaids!” vai „Taisam vaļā savu rijamcaurumu un lai skaņa nāk!” vai arī
„Piepaceliet uzacis, un visu pārējo, lai Do ir vietā!”

Gan ar piepaceltām uzacīm, gan manuālo smaidu un, protams, ar savu skanīgo „Līgo” pantu Baldones koris „Tempus” pievienosies LR2 „Gadsimta Garākās Līgodziesmas” dziesmotajam pulkam. Viņu sniegumu LR2 ēterā dzirdēsim 21.jūnija pašā dienas vidū - plkst. 13.15.