5.jūnijā plkst. 16.15, gaidot Vasaras saulgriežus, LR2 ēterā iepazināmies ar līvu dziesmu ansambli „Laula” un tā vadītāju Dzintru Tauniņu.

Lībieši ir viena no septiņām Baltijas jūras somu tautām , ar savu valodu un kultūru, kas lielāko uzplaukuma periodu piedzīvoja X – XIII gs. Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide un Kolka –tie ir seni lībiešu zvejniekciemi Dižjūras un Mazjūras krastā. Praktiski viss Kolkas pagasts ietilpst Slīteres nacionālā parka teritorijā.

Kolkas lībiešu dziesmu ansamblis „Laula”, kura nosaukums tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē „dziesma”, cenšas uzturēt dzīvu seno lībiešu kultūru un tradīcijas, kuplinot daudzus līvu pasākumus un svētkus Kolkā, Ventspilī, Mazirbē, Talsos, Dundagā, Rīgā un citviet Latvijā, kā arī ir uzstājies folkloras festivālā Slovākijā. Arī vārds “līgo” esot cēlies no lībiešu jeb līvu valodas, kas latviešu valodā nozīmē „lai top”, tas simbolizē laba vēlējumus, mantru, savdabīgu lūgšanu, lai viss vēlētais top un izdodas.

21.jūnija vakarā LR2 „Gadsimta garākā līgodziesma” skanēs vietā, kur Mazjūra (Rīgas jūras līcis) satiekas ar Dižjūru (Baltijas jūra) un kur no viena un tā paša punkta pārskatāms bezgalīgas tāles un horizonts gan austrumu, gan rietumu virzienā. Plkst. 18.15 līvu dziesmu ansamblis „Laula” aicina visus novadniekus pievienoties un pulcēties pašā Kolkasragā, lai skanīgais „Līgo!” aizvītos gan pāri jūras plašumiem, gan LR2 ēterā.

Gadsimta garākā līgodziesma” notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.