Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandinājām kopā ar Ciblas folkloras kopu „Ilža” un tās vadītāju Daci Tihovsku un  Luksemburgas postfolka grupu „Rudzurika” un tās vadītāju Aigu Ožehovksu.

„Ilžas” nosaukums  radies no Ilžas upītes, kas tek cauri Ciblai. Folkloras kopa „Ilža”, kopjot tradīcijas un iepriecinot klausītājus ne tikai savā tuvākajā apkaimē, bet arī visā Latvijā un ārvalstīs, jau vairāk nekā 30 gadus darbojas Latgalē, Ciblas novadā, kas ir Latvijas Republikas un Eiropas Savienības austrumu robeža. Kolektīva repertuārā ir sava novada dziesmas latgaļu valodā ar  tradicionālo tautas instrumentu pavadījumu. „Ilža” var lepoties ar pieciem skaņu ierakstu albumiem, no kuriem jaunākais - Eversmuižas garīgie dziedājumi (''Eversmuižys goreigī dzīduojumi'') iznācis šogad. Garīgie dziedājumi Latgalē ir specifiska tradīcija un latgaliešu katoliskās identitātes daļa, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Šīs tradīcijas elementi un izpausmes laika gaitā ir mainījušies un atšķiras dažādās Latgales vietās.

Ciblas folkloras kopa "Ilža" par nerimstošu meklētāja jeb pētnieka garu un par savu paveikto darbu, kas pelnījis sabiedrības uzmanību un ir uzskatāms par ieguldījumu Latvijas attīstībā un nākotnē, savulaik  tikusi izvirzīta apbalvojuma „Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremonijai nominācijā "Kedas”.

Luksemburgas latviešiem ir paveicies, ka viņiem ir tik apbrīnojami nenogurdināms un enerģijas pilns muzikālais iedvesmotājs kā Aiga Ožehovska. Aiga ir vairāku kolektīvu  vadītāja - viņa  dibinājusi gan folkloras kopas „Dzērves” un „Mazās dzērves”, gan postfokla grupu „Rudzurika”, gan „Vakareiropas koklētājus”. Šis Aigas izlolotais kolektīvs muzicējis pasākumos dažādās Eiropas pilsētās: Berlīnē, Leipcigā, Hāgā, Luksemburgā, Rīgā u.c., izdots kompaktdisks „Simtiem zvaigžņu debesīs”, rīkotas koklēšanas meistarklases, apgūstot Aigas Ožehovskas sagatavoto jauno kokles spēles mācību grāmatu “Kokles skola”. Pērnās vasaras Eslingenas Dziesmu svētkos Aigai tika uzticēts vadīt folkloras nozari.

Postfolkloras grupa “Rudzurika” dibināta 2015. gada rudenī Luksemburgā un tajā kopā muzicē četri Luksemburgā un tās pierobežā dzīvojošie, kuriem tradicionālā mūzika mūsdienīgās interpretācijās ir ikdienas prieks un vajadzība - tāpat kā katram latvietim kārtīga rudzu maizes rika. Par sevi viņi teic: „Jūtamies piederīgi Latvijas kultūrtelpai un tradicionālās mūzikas sajūtai. Spēlējam dažādus tradicionālus, kā arī mazāk tradicionālus instrumentus, kuru vidū īpaša vieta ir koklei. Savas folkloras melodijas meklējam folkloras krātuvēs un aranžējam paši, liekot klāt Luksemburgas daudzkultūru vidē un pasaules mūzikā rasto iedvesmu”. „Rudzurika” muzicē galvenokārt Luksemburgā un tās plašākā reģionā, tostarp vietējos latviešu pasākumos, pērn piedalījās Eslingenas dziesmu svētku kokles koncertā “Pāri gāju dziedādama” un Luksemburgas filharmonijas organizētā Frairaim festivālā. Par tradīciju tapis gan pirmsjāņu laika vasaras koncerts vīna kalnā pie Mozeles, gan dalība Garākās Līgodziesmas maratonā. Šīs vasaras Dziesmu svētkos „Rudzuriku” sastapsim kapelas statusā, spēlējam, viņuprāt, skaistākās, taču plašākai publikai mazāk zināmās ziņģes, ka arī Saieta namā, sadziedot ar visas pasaules latviešiem.

21. jūnija rītā plkst. 10.45 „Gadsimta Garākā Līgodziesma” piestās Ciblā, kur plkst. 10.45 to skandēs folkloras kopa „Ilža”, savukārt vakarā plkst. 20.15 (pēc Latvijas laika) ar īstu rudzumaizes pamatīgumu un spēku postfolka grupa „Rudzurika” LR2 ētera tiešraidē sūtīs Līgo sveicienus no tālās Luksemburgas.