Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandinājām kopā ar diviem seniem Gadsimta garākās Līgodziesmas draugiem - Ventspils jaukto kori „Kaiva” un tā diriģenti Gintu Rūsi un Jaunmārupes jauniešu kori „Universum” un tā diriģentu Rihardu Rudzīti.

Ventspils jauktais koris „Kaiva” ir tradīcijām bagāts, tā rindās dzied tēvi un dēli, mātes un meitas un pat vīri un sievas! „Kaiva” ne tikai čakli apgūst  Dziesmu Svētku repertuāru, bet paspēj iemācīties arī citus skaņdarbus, dziedātājiem esot iespēja pat "ielauzīties" dažādās svešvalodās, piemēram, itāliešu, spāņu, franču, vācu un angļu. Netiek aizmirstas arī latviešu dziesmas un iestudētas dažādas programmas - populāru multiplikāciju filmu dziesmiņu, Ziemassvētku melodiju, gospeļu, teātra mūzikas, R.Paula mīlas dziesmu u.c. „Kaivai” bijusi iespēja kopīgi muzicēt ar Jāni Lūsēnu, Andri Ērgli, Zigfrīdu Muktupāvelu, Anniju Putniņu, Olgu Dreģi. Koristi esot ļoti atraktīvi un koncertos nav problēmu “uzgriezt” arī kādu lustīgu deju, no sirds izsmieties un priecāties.

Viņus vieno kopīga svētku svinēšana, piemēram, Jaungada sagaidīšana un tai sekojošā 1. janvāra ekskursija, Līgo svētki, kora "Kaiva" vārda dienas koncerti, pašu koristu jubileju svinēšana, laivošana pa Latvijas upēm u.c. pasākumi, kuros piedalās arī dziedātāju ģimenes.

Kolektīvs kopā ar slaveno kamaniņbraucēju Mārtiņu Rubeni savulaik sadziedājis LTV Dziesmu un Deju svētkiem veltītajā raidījumā „Lai top”, kur izpelnījies skatītāju simpātiju balvu un Baiba Rubesa viņiem Twitterī uzsaukusi: „Bravo!”

Kā jau tas reizēm mēdz notikt - sapņi piepildās! Un tas ir stāsts par Jaunmārupes kori „Universum”. Novada ļaudīm bijis savs sapnis - lai Jaunmārupē būtu pašiem savs koris.  Tas īstenojies, dziedātāji satikušies Jaunmārupes sākumskolā, kur arī noticis pirmais mēģinājums. Bet nu jau vairāk nekā 10 gadus radošos, jautros, muzikālos, reizēm dullos dziedātājus un diriģentu Rihardu Rudzīti vieno dziesmas varenais spēks. Paši par sevi dalībnieki teic:

„Dziesma mūsu sirdīs un dvēselēs ir dziļi iesakņojusies un tai ir nozīmīga loma.”

Ne velti pirmais vārds, ko kolektīvs esot izdziedājis, bijis: MĪLA, no Mārtiņa Brauna dziesmas “Mīla ir kā uguns”.

Korim izveidojušās jaukas tradīcijas - katru gadu, lai uzburtu Ziemassvētku noskaņu, iepriecinātu bērnus un viņu ģimenes, viņi rada muzikālu ludziņu “Rūķu sētas stāsts”. Tāpat ik gadu dziedātāji čakli strādā Lielajā talkā, kur līdzās kārtīgam darbam ir skanīgas balsis un skaistas dziesmas. Ir arī starptautiski panākumi: koru festivālā Bratislavā iegūtā augstā 1. vieta. Vairākus gadus „Universum” piedalījies Jaunmārupē notiekošajos Starpnovadu ziemas dziesmu svētkos, kur kopā pulcēti muzikālie draugi no tuvākajiem pagastiem.  Arī Vasaras Saulgriežos jau iesakņojusies tradīcija - kopā ar LR2 vērienīgi, tā, lai skan visa Jaunmārupe, svinēt Gadsimta Garāko Līgodziesmu.

Dalībnieki apgalvo, ka viņu kolektīvs esot kā „kosmosa kuģis”, kuru uz priekšu virza diriģents Rihards. Starp citu, vārds „universum” cēlies no latīņu valodas un simbolizē Visumu. Kolektīva moto ir  „Neaizliedz sev neko!”

21. jūnija vakarpusē, kad Gadsimta Garākā Līgodziesma vīsies cauri Kurzemei, plkst. 17.45 mazliet vējains „Līgo” atskanēs no Ventspils, jauktā kora „Kaiva” izpildījumā, bet divas stundas vēlāk – plkst. 19.45 Līgodziesmai pievienosies Jaunmārupes koris „Universum”.