Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandinājām kopā ar divām folkloras kopām - Barkavas „Madavu” un Daugavpils „Svātru” un to vadītājām Teresiju Pelšu un Sarmīti Teivāni.

Barkavas pagasts ir ūdeņiem bagāts - tā teritorijā atrodas 5 purvi, no kuriem lielākais ir Teiču purvs, kā arī 5 ezeri. Pagasta robežu iezīmē Aiviekste, bet vēl ir daudz mazo upīšu, no kurām viena - Madava. Tās vārds dots arī folkloras kopai. „Madavas” pamatsastāvu veido vairākas ģimenes un dažādas paaudzes. Kolektīvs, kura mērķis ir saglabāt latgaliskās ieražas un ikdienā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, šogad svinēs savu 30. jubileju. Folkloras kopa savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli, kokli u.c. „Madava” par savu misiju  uzskata nest tautās senču dziedātās dziesmas.

Gluži kā vārds SVĀTRA latgaliešu valodā nozīmē „nojauta” vai „nojausma”, tā folkloras kopas „Svātra” dziesmās un dejās rodama nojauta par senču dzīvi un tradīcijām. Vairāk nekā 30 dziedātāju un dejotāju tajā gūst gudru padomu, kā nodzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku, daudzveidīgāku un raženāku mūžu. Dziesmu skanējumu krāšņāku dara latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti: kokles, vijoles, stabules, bungas, savukārt, deju mūzikas pavadījumam pievienojas cītara, akordeons, kontrabass.

Folkloras kopa “Svātra” nākamgad atzīmēs savus apaļos 30, un šo gadu laikā ar dziesmu un etnogrāfisko deju programmām ir bijusi vairāku starptautisko folkloras festivālu un koncertu dalībniece Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Austrijā, Horvātijā, Spānijā, Polijā, Somijā, Bulgārijā, Gruzijā. Kolektīvam iznākuši ar vairāki skaņu ierakstu albumi. „Svātra” kopīgi ar Daugavpils Latviešu kultūras centru savulaik organizējusi Latgales folkloras skolu, kuras dalībniekiem iespēja pilnveidot zināšanas tradicionālajā kultūrā un meistarklasēs apgūt  tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, dziedāšanu un latviešu tradicionālo deju.

21. jūnija rītā plkst. 9.15 „Gadsimta Garākā Līgodziesma” piestās Barkavā, no kurienes LR2 ēteram savas skanīgās balsis pievienos folkloras kopa „Madava”. Drīz pēc tam Līgodziesma tiks sveikta Daugavpilī, kur plkst. 11.45 to skandēs folkloras kopa „Svātra”.