Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandinājām kopā ar diviem LR2 uzticamajiem draugiem - Ropažu novada Zaķumuižas folkloras kopu „Oglīte” un tās vadītāju Elīzu Skrebu un Jērcēnu folkloras kopu „Mežābele” un tās vadītāju Artu Šomasi.

Bērnu un jauniešu folkloras kopā „Oglīte” spēlē tradicionālo latviešu mūziku, apgūst tradicionālos mūzikas instrumentus – kokli, stabuli, vijoli u.c. dzied tautas dziesmas un lustīgi dejo tautas dančus. Un tā jau vairāk nekā 30 gadus. Tajā darbojas bērni un jaunieši no 7 līdz 20 gadiem. “Oglīte” katru gadu piedalās dziedātāju konkursos, dažādos folkloras festivālos un koncertos, un labprāt ar sevi un latviešu tautas dziesmām iepazīstina publiku Latvijā un pasaulē. Koncerti notiek gan pašu mājās Ropažu novadā, Pierīgā, Rīgā un arī citviet Latvijā. Bijuši arī ārvalstīs – festivālos Polijā, Čehijā, Slovākijā, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Īrijā, Maskavā, Lietuvā, Beļģijā u.c. "Oglīte" ir  ieguvusi daudz folkloras godalgu, turklāt var lepoties arī ar Lielo folkloras balvu.

Par sevi viņi teic, ka esot „kā liela ģimene, sākot no maziem ķipariem līdz pat skaistām liepām!”. „Oglītes” ilggadīgā vadītāja Ligita Šreibere  pati izaudzinājusi sava darba turpinātāju un kolektīva vadības grožus nodevusi kādreizējās folkloras kopas dalībnieces, vēl pavisam jaunās Elīzas rokās.

Folkloras kopa „Mežābele” jau iesoļojusi ceturtajā gadu desmitā un šo gadu laikā ne tikai rosīgi darbojusies gadskārtu svētku svinēšanā savā pagastā, bet arī ar savu dziedāšanas prasmi priecējusi klausītājus Austrijā un Slovākijā. „Mežābeles” uzmanības centrā ir sava pagasta ticējumu, anekdošu, godu svinēšanu un citu tautas tradīciju saglabāšana, liels darbs tiek ieguldīts arī tradicionālo ziemas masku izpētē.  Jērcēnu folkloras kopai Latvijā ir vairākas vārda māsas - muzikālie  kolektīvi ar nosaukumu “Mežābele” – vokālais ansamblis Durbē, sadzīves tradīciju ansamblis Lielplatonē un deju kolektīvs Skrundā, tāpēc jo skanīgi savulaik izvērtušies Vislatvijas  „Mežābeļu” salidojumi.

Starp citu, tieši Jērcēnu „Mežābelē” savas dziedātājas gaitas sākusi populārā dziedātāja Liene Šomase, jo folkloras kopas vadītāja ir viņas mamma.

21. jūnijā Gadsimta Garākā Līgodziesma līdz ar saullēktu modināta Rīgā LR2 studijā, būs devusies ilgā, tālā un skanīgā ceļā, un pirmā tās pieturvieta agrā rīta stundā plkst. 5.30 būs Ropažos pie bērnu un jauniešu folkloras kopas „Oglīte”, bet plkst. 8.15  Gadsimta Garāko Līgodziesmu  skandēs Jērcēnu „Mežābele”.