Gadsimta Garāko Līgodziesmu ieskandināsim kopā ar diviem seniem Gadsimta Garākās Līgodziesmas draugiem - Tērvetes jaukto kori „Tērvete” un Līgatnes jaukto kori „Līgatne” un to diriģentiem Daci Reiniku un Māci Kataju.

Tērvetes puse lepojas ar kora dziedāšanas tradīcijām, jo to pirmsākumi meklējami jau 19.gs. vidū, kad tur darbojās  Kalnamuižas un Bukaišu kori. Pagājušā gadsimta 30.gados Tērveti skanīgu darīja trīs kori - Kalnamuižas dziedāšanas biedrības koris, Draudzes koris un Aizsargu koris, pēckara gados šo tradīciju ilgi nav izdevies atsākt. Jauktais koris „Tērvete” ir ceļā uz pusgadsimta jubileju, kas tiks svinēta pēc dažiem gadiem. Tik ražens radošais mūžs iespējams pateicoties tam, ka katrā kolektīva dalībniekā mītot liela dziedāšanas mīlestība, satikšanās prieks un lepnums par savu novadu. Jau vairāk nekā 25 gadus viņu diriģente ir Dace Reinika, turklāt koris ir priviliģēts ar to, ka īpaši viņiem dziesmas raksta populārais mūziķis Artūrs Reiniks. Iespējams, kaut kad nākotnē kora vīru rindas reiz kuplinās arī diriģentes dēls - populārais dziedātājs Lauris Reiniks.

Arī Līgatnē kordziedāšanai ir sena vēsture. Pirmais dokumentālais pierādījums par koru pastāvēšanu Līgatnes pusē ir 1880. gada Latviešu II Vispārīgo dziedāšanas svētku plakāts, kurā starp citiem dalībnieku koriem ir arī iedrukāts Līgatnes vīru kora nosaukums. Līgatnē dziedāšana joprojām ir cieņā un tradīcijas tiek pārmantotas, tāpēc Līgatnes novada jauktais koris „Līgatne” lepojas ar kuplākajām vīru balsu rindām starp novada kolektīviem, ko priekšplānā kompensējot altu un soprānu daiļums. 

Koris iestudējis dažādas tematiskās programmas, veltītas īpašiem notikumiem un pasākumiem, piedalījies festivālos un konkursos, koncertējis Latvijā un aiz tās robežām, spilgtā atmiņā kopīgie braucieni uz festivāliem Horvātijā un Maķedonijā. Gūti arī panākumi - Starptautiskajā koru konkursā “In ... Canto Sul Garda” Italijā izcīnīts zelta kategorijas diploms un otrā vieta.

Koristi labprāt pavada laiku kopā arī ārpus mēģinājumiem, par tradīciju kļuvis 4.maijs, kad viņi dodas kopīgos pārgājienos vai velobraucienos, bet vakarpusē Līgatnē tiekas pie balti klātiem galdiem. Sportiskais gars ar radošo iet roku rokā, un, lai uzstātos Jāzepa Vītola Mūzikas dienās Gaujienā, ar divriteni pievarēti 200 km! Vēl dziedātāji protot pagatavot Latvijā garšīgāko ugunskura gulašszupu, un savu kolektīvu, vārdu salikumā „jauktais koris” izlaižot burtu „t”, dēvē par „jauko kori”.

 

21.jūnijā visai agrā rīta stundā - plkst. 7.15 Gadsimta Garākā Līgodziesma un jauktā kora „Līgatne” možās balsis pieskandinās LR2 ēteru un tradicionāli Gaujas pārceltuvi Līgatnē, bet pēc pusdienlaika, plkst.14.15 Gadsimta Garākā Līgodziesma simboliski vīsies cauri Tērvetei, iekļaujot savā ceļā jauktā kora „Tērvete” dalībnieku skanīgo „Līgo!”.