Pēters Brūveris. Dzejnieks, tulkotājs, atdzejotājs. 10 dzejoļu krājumu autors. Rakstījis arī grāmatas bērniem. Atdzejojis un tulkojis no azerbaidžāņu, turku, vācu, lietuviešu, krievu un citām valodām. Rakstījis dziesmu tekstus muzikālām izrādēm. Bijis literārais konsultants laikrakstā "Latvijas Jaunatne" un literārās nodaļas vadītājs laikrakstā "Literatūra un Māksla". Saņēmis Klāva
Elsberga prēmiju, A/s "Preses nams" oriģinālliteratūras konkursa balvu, Dzejas dienu balvu, Baltijas Asamblejas balvu un Literatūras gada balvu. Mūžībā aizgājis 2011. gada jūlijā. Skan 1989. gada ieraksts.