Jānis Sirmbārdis.  Dzejnieks, atdzejotājs un tulkotājs. Beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu un Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti. Strādājis laikrakstā "Literatūra un Māksla" un izdevniecībā "Liesma". Dzejnieka līdzgaitnieki atzinuši, ka Sirmbārdim “Liesmas” redaktora postenī netrūka drosmes, lai padomju laika dzejas krājumos atstātu to, ko viens otrs būtu centīgi izsvītrojis. Jānis Sirmbārdis mūžībā aizgāja šī gada Līgo svētkos, atstājot mums bagātīgu dzejas ražu.

Skan 1992. gada ieraksts.