Par spīti sarežģītiem laikiem mēs dejojam un dejosim! Dejot uzsākām jau pirmskolā un turpinām to visus gadus. Piedalāmies visos skolas koncertos un novada svētkos. Īpaši mums patīk parādīt latviešu tautas dejas ciemiņiem no citām Eiropas valstīm, kad tie viesojas skolā Erasmus+  projektu ietvaros.

Iepazināmies ar  Jelgavas novada Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas 5.- 9.klašu deju kolektīvu un tā vadītāju Ingu Feldmani.